Swannesang


Omschrijving:

De naam Swannesang suggereert een laatste verdienste, en dat is deze bundel in feite ook. Klaas Bruinsma heeft als sluitstuk in zijn leven gedichten van zijn goede vriend Atze van Wieren vertaald in, zoals gebruikelijk, prachtig klinkend Fries. Deze bundel bevat een bloemlezing uit de dichtbundels Grondstof, Bedevaart en Eeuwig leven van Van Wieren, die we in het Fries terugzien als Grunstof, Pylgerreis en Ivich libben. De subtiele observaties en de soms gevoelige, soms onstuimige gemoedsbewegingen van de dichter zijn door de 'meester van de talen' uiterst nauwkeurig en met fijnzinnig gevoel voor nuance lyrisch en onvergelijkelijk weergegeven in zijn 'memmetaal'. De namme Swannesang lit it foarkomme dat dizze bondel in leste fertsjinste ynhaldt, en dat is feitelik ek sa. Klaas Bruinsma hat as slutstik yn syn libben gedichten fan syn goefreon Atze van Wieren oerset yn, sa as wenst, treflik klinkend Frysk. Dizze bondel omfettet in blomlezing ut de bondels Grondstof, Bedevaart en Eeuwig leven fan Van Wieren, dy't wy werom sjogge yn it Frysk as Grunstof, Pylgerreis en Ivich libben. De subtile waarnimmings en de bytiden gefoelige, bytiden opljeppen emoasjes fan de dichter binne troch de 'master fan de talen' uterst sekuer en mei suver gefoel foar nuanse lyrysk en unyk werjun yn syn memmetaal.

    EAN Code:
  • 9789463652759Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 6.50
 

©2022 Grote keuze op Abonnementengids.nl | Privacy statement