De jacht op publieke waarde


Omschrijving:

Er wordt al jarenlang gesproken over een overheid die 'opgavegericht publieke waarde realiseert'. Dit boek concretiseert die modeterm. Vanuit verschillende perspectieven van mensen wordt inzichtelijk en concreet gemaakt wat een opgave is, wat publieke waarde is en hoe deze geproduceerd wordt. Het boek werkt uit wat de missie om zoveel mogelijk publieke waarde te realiseren, betekent voor het handelen en organiseren van overheidsorganisaties. “'DE OPGAVE CENTRAAL IN HET WERK', 'WERKEN VANUIT DE BEDOELING' EN 'OOG VOOR DE MENSELIJ KE MAAT' ZIJN GEVLEUGELDE UITSPRAKEN WAARVAN IEDEREEN DIE WERKT IN HET OPENBAAR BESTUUR HET BELANG ONDERKENT. TEGELIJKERTIJD LEVERT OPERATIONALISERING ERVAN VOOR MENIG PUBLIEK MANAGER HOOFDBREKENS OP. HOE VERTAAL JE DEZE INTENTIES IN DE STRUC TUUR, STURING EN CULTUUR VAN JE ORGANISATIE EN IN DE PERSOONLIJKE LEIDERSCHAPSONTWIKKELING VAN JE MEDEWERKERS? HET IS EEN ZOEKTOCHT DIE WE SAMEN DELEN EN DIE IN DE PRAKTIJK INTERESSANTE DILEMMA'S OPLEVERT. DIT BOEK IS HIERBIJ EEN NUTTIGE HANDREIKING.” PIM VAN VLIET, GEMEENTESECRETARIS LEIDEN EN VOORZITTER VERENIGING VAN GEMEENTESECRETARISSEN “DE TITEL VAN DIT BOEK 'DE JACHT OP PUBLIEKE WAARDE' BEVAT TWEE ESSENTIËLE TERMEN. 'DE JACHT' TYPEERT DE PASSIE VAN ALLEN DIE IN HET OPENBAAR BESTUUR ACTIEF ZIJ N OM EEN SAMENLEVING TE CREËREN DIE DE BESTE VERSIE IS VAN ONSZELF. BIJ 'PUBLIEKE WAARDE' GAAT HET OM EEN TASTBARE OPBRENGST REALISEREN DOOR COMPLEXE VRAAGSTUKKEN OP TE LOSSEN. DIT BOEK KOPPELT KENNIS AAN DE PRAKTIJK EN VICE VERSA. HET MAAKT DE STAP VAN GOED WERK LEVEREN OP EEN TAAK, NAAR DAADWERKELIJK MAATSCHAPPELIJKE DOELEN REALISEREN.” HANS VAN DER MOLEN, BESTUURSVOORZITTER BERENSCHOT

    EAN Code:
  • 9789051891799Webwinkel: BookSpot
 
Prijs: € 40.26
 

©2023 Grote keuze op Abonnementengids.nl | Privacy statement